Resaca

Teatro líquido | Manuel Xestoso |     En Perplexo, a penúltima montaxe de ilMaquinario, filtrábase o pensamento de Zygmunt Bauman como sustento da idea de que o individuo contemporáneo […]

Read Article →

Tartufo

Autoengano e consolación | Manuel Xestoso |     Roland Barthes definía o teatro popular como aquel que cumpría tres esixencias: chegar regularmente a un público masivo, ofrecer un repertorio […]

Read Article →

Susn

A estéril rebelión dos indignados | Manuel Xestoso |     Cuestionar os valores do sistema no que vivimos e desenvolver un pensamento crítico son condicións necesarias para cambiar a […]

Read Article →