Barbecho

Against interpretation | Afonso Becerra de Becerreá |   Susan Sontag quixo liberar á arte contemporánea da submisión á semántica e ás interpretacións que buscasen lexitimala ou deslexitimala. Natxo Montero […]

Read Article →